facebook

Poniedziałek
16 Lipca 2018

Imieniny: Eustachego, Benedykta

Rozmiar tekstu:

  DORADCY ZARZĄDU

Dr Irena Herbst - Doradca Prezesa Zarządu

Ekonomista. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo gospodarowanie nieruchomościami, ekonomię społeczną, wykorzystywanie funduszy europejskich.

Związana przez wiele lat z sektorem publicznym; pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa mieszkaniowego).

Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa(1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw : O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, partnerstwu publiczno-prywatnemu., finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej.

Do lipca 2016 r. Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP(od 2008) r.Bartosz Mysiorski - Ekspert PPP

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.
Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Członka Zarządu. W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji. Obecnie pełni funkcje eksperta oraz doradcy Zarządu Fundacji, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons.

Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja).

Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady).

Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE.

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).

Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP.

Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.