facebook

Poniedziałek
17 Czerwca 2019

Imieniny: Laury, Marcjana

Rozmiar tekstu:

  RELACJE Z WYDARZENIA

Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych | Warszawa, 28-11-2008

28 listopada 2008 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych", której organizatorami były Centrum PPP oraz Gazeta Prawna. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Gospodarki Adama Szejnfelda oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa Hanny Gronkiewicz-Waltz. Patronami medialnymi wydarzenia były stacja telewizyjna TVN CNBC Biznes oraz portal internetowy inwestycje.pl.

Konferencję otworzyło wystąpienie Pana Ministra Adama Szejnfelda, który zaprezentował gościom rolę PPP w polityce gospodarczej rządu oraz znaczenie nowych regulacji prawnych. Następnie głos zabrali:
  • Pani Irena Herbst Prezes Fundacji Centrum PPP, która w swoim wystąpieniu przedstawiła rolę Centrum PPP, jak również znaczenie PPP w świadczeniu usług publicznych,
  • Pani Alina Sarnacka z PricewaterhouseCoopers przedłożyła przykłady projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz wykorzystanie środków unijnych,
  • Pan Tomasz Białobłocki z Telekomunikacji Polskiej SA zaprezentował przykłady wykorzystania PPP w dużych projektach infrastrukturalnych,
  • Pani Agata Kozłowska z Investment Support przedstawiła gościom losy pilotażowych projektów nagrodzonych w konkursie Dobre Praktyki PPP,
  • Pan Piotr Duda reprezentujący kancelarię Domański Zakrzewski Palinka przeprowadził analizę dotyczącą uregulowań prawnych i ich praktycznego zastosowania w PPP,
  • Pan Robert Mikulski z Kancelarii Stopczyk & Mikulski zapoznał gości z treścią umowy PPP oraz zasadami wyboru partnera prywatnego,
  • Pan Grzegorza Langa z Ministerstwa Gospodarki nt. najistotniejszych zapisów nowej ustawy o PPP,
  • Pan Andrzej Sugajski reprezentującego Związek Polskiego Leasingu, który omówił wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań publicznych.
Opinie spływające do nas po konferencji podnoszą wysoki poziom merytoryczny zarówno samych prelekcji, jak i dyskusji wokół nich.

W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób.PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.