facebook

Poniedziałek
17 Czerwca 2019

Imieniny: Laury, Marcjana

Rozmiar tekstu:

  RELACJE Z WYDARZENIA

Partnerstwo Publiczno - Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych | Szczecin, 31-03-2009

31 marca 2009 roku w Sali Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Centrum PPP we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan zorganizowało kolejną już, siódmą konferencję z cyklu: "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych", nad którą Honorowy patronat objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Minister Adam Szejnfeld oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Adam Husejko. Wydarzenie zostało również objęte patronatem medialnym TVN CNBC Biznes oraz Gazety Prawnej. Konferencja częściowo finansowana była przez Ministerstwo Gospodarki.

Adresatami spotkania były przede wszystkim samorządy lokalne, samorząd gospodarczy województwa zachodniopomorskiego oraz podmioty prywatne. Konferencję otworzyło wystąpienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Adama Husejko oraz Ministra Gospodarki Pana Adama Szejnfelda.

Następnie głos zabrali:
  • Pan Sebastian Madej z Ministerstwa Gospodarki o najistotniejszych zapisach nowej ustawy o PPP,
  • Pani Prezes Fundacji Centrum PPP Irena Herbst powiedziała o rozwoju PPP na świecie,
  • Pan Wojciech Roman z Deloitte Advisory przedstawił przykłady projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
  • Pan Kacper Kozłowski z firmy Investment Support zreferował ideę i przebieg konkursu Dobre Praktyki PPP,
  • Pan Jarosław Zysnarski z firmy Doradca Consultants przedstawił praktyczne przykłady PPP z Polski Północnej,
  • Pan Paweł Nowak z Polish British Construction Partnership omówił praktyczne zastosowanie kontraktów FIDIC w PPP,
  • Pan Jacek Ryński z banku DEXIA KOMMUNALKREDIT SA pokazał rolę banku przy realizacji projektów PPP,
  • Pan Tomasz Korczyński z Wierzbowski Eversheads wytłumaczył zastosowanie w praktyce przepisów prawnych dotyczących PPP w Polsce
Konferencję poprowadził i podsumował Przemysław Zaremba z Centrum PPP.

Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny oraz sprawną organizację konferencji.

PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.