facebook

Poniedziałek
17 Czerwca 2019

Imieniny: Laury, Marcjana

Rozmiar tekstu:

  RELACJE Z WYDARZENIA

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych | Łódź, 14-05-2009

14 maja 2009 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, Centrum PPP we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan zorganizowało kolejną już, dziewiątą konferencję z cyklu: "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych", nad którą Honorowy patronat objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Minister Adam Szejnfeld oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Włodzimierz Fisiak. Wydarzenie zostało również objęte patronatem medialnym TVN CNBC Biznes oraz Gazety Prawnej. Konferencja częściowo finansowana była przez Ministerstwo Gospodarki.
Adresatami spotkania były przede wszystkim samorządy lokalne, samorząd gospodarczy województwa łódzkiego oraz podmioty prywatne. Konferencję otworzyło wystąpienie przedstawiciela Fundacji Centrum PPP Pana Przemysława Zaremby. W trakcie konferencji uczestników przywitał również Prezydent Miasta Łodzi Pan Jerzy Kropiwnicki.
Następnie głos zabrali:
  • Pan Maciej Dobieszewski z Ministerstwa Gospodarki o najistotniejszych zapisach nowej ustawy o PPP,
  • Pani Prezes Fundacji Centrum PPP Irena Herbst powiedziała o rozwoju PPP na świecie oraz przedstawiła ideę i przebieg konkursu Dobre Praktyki PPP,
  • Pan Jarosław Zysnarski z firmy Doradca Consultants przedstawił praktyczne przykłady PPP z Polski Północnej
  • Pani Alina Sarnacka z PriceWaterhouseCoopers przedstawiła przykłady projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
  • Pan Piotr Gepert z firmy Veolia Woda Sp zoo opowiedział i Tarnowskich Górach jako przykładzie prywatnego operatora infrastruktury wodno-ściekowej
  • Pani Dorota Miziołek z Grupy ds. Finansowania KPMG opowiedziała o finansowaniu projektów PPP
  • Pan Paweł Nowak z Polish British Construction Partnership omówił praktyczne zastosowanie kontraktów FIDIC w PPP,
  • Pan Tomasz Korczyński z Wierzbowski Eversheds omówił przebieg projektu PPP krok po kroku
  • Pan Paweł Piotrowski z kancelarii Associate Clifford Chance Janicka, Namiotkiewicz, Dembowski i Wspólnicy przedstawił praktyczne problemy stosowania nowej ustawy o PPP w Polsce.

Konferencję poprowadził i podsumował Przemysław Zaremba z Centrum PPP.

Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom merytoryczny oraz sprawną organizację konferencji.
PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.