facebook

Poniedziałek
17 Czerwca 2019

Imieniny: Laury, Marcjana

Rozmiar tekstu:

  RELACJE Z WYDARZENIA

Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych | Katowice, 10-12-2008

10 grudnia 2008 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Centrum PPP wraz z Gazetą Prawną zorganizowało kolejna konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”, nad którą Honorowy patronat objęli Minister Gospodarki Pana Adama Szejnfelda oraz Wojewoda Śląski Pana Zygmunta Łukaszczyka. Patronem medialnym było TVN CNBC Biznes. Konferencja częściowo była finansowana przez Ministerstwo Gospodarki.
Adresatami spotkania były samorządy lokalne oraz samorząd gospodarczy województwa śląskiego. Konferencję otworzyło wystąpienie Pana Ministra Adama Szejnfelda, który zaprezentował rolę PPP w polityce gospodarczej rządu oraz znaczenie nowych regulacji prawnych. Następnie głos zabrali:
  • Pan Grzegorz Lang z Ministerstwa Gospodarki nt. najistotniejszych zapisów nowej ustawy o PPP.
  • Pani Irena Herbst Prezes Fundacji Centrum PPP, która w swoim wystąpieniu przedstawiła rolę Centrum PPP, jak również znaczenie PPP w świadczeniu usług publicznych.
  • Pani Alina Sarnacka z PricewaterhouseCoopers przedłożyła przykłady projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz wykorzystanie środków unijnych,
  • Pan Tomasz Białobłocki z Telekomunikacji Polskiej SA zaprezentował przykłady wykorzystania PPP w dużych projektach infrastrukturalnych,
  • Pani Irena Herbst Prezes Fundacji Centrum PPP przedstawiła gościom ideę i przebieg konkursu Dobrych Praktyk PPP.
  • Pani Brygida Skrzypczyk-Kogut oraz Pan Witold Grzybowski reprezentujący Gminę Bytom – laureata konkursu Dobre Praktyki 2008 zaprezentowali zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice.
  • Pan Bartosz Satała, Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska przedstawił Gminę Rudę Śląsk – laureata konkursu Dobre Praktyki PPP 2008 w wystąpieniu nt. rozwiązania problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego.
  • Pan Piotr Duda reprezentujący kancelarię Domański Zakrzewski Palinka przeprowadził analizę dotyczącą uregulowań prawnych i ich praktycznego zastosowania w PPP.
  • Pani Wenanta Rolka z PNO Consultants przedłożyła gościom realizację projektów PPP ze środków Funduszy Unijnych.
  • Pan Andrzej Sugajski reprezentujący Związek Polskiego Leasingu, omówił wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań publicznych.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, wysoki poziom merytoryczny i sprawną organizację konferencji. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób.PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.