facebook

Poniedziałek
17 Czerwca 2019

Imieniny: Laury, Marcjana

Rozmiar tekstu:

  RELACJE Z WYDARZENIA

Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych | Gdańsk, 28-01-2009

28 stycznia 2009 roku w Centrum Konferencyjnym Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
Fundacja Centrum PPP wraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zorganizowała kolejną
konferencję z cyklu „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań
legislacyjnych”, nad którą Honorowy patronat objęli Minister Gospodarki Pana
Adama Szejnfelda oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław
Struk. Patronem medialnym wydarzenia było TVN CNBC Biznes oraz Gazeta Prawna. Konferencja częściowo była finansowana przez Ministerstwo Gospodarki

Adresatami spotkania były samorządy lokalne, samorząd gospodarczy województwa pomorskiego oraz podmioty prywatne. Konferencję otworzyło wystąpienie Pani Teresy Kamińskiej – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie Wiceprzewodniczącej Rady Fundacji Centrum PPP. Następnie głos zabrali:
  • Pan Maciej Dobieszewski z Ministerstwa Gospodarki na temat najistotniejszych zapisów nowej ustawy PPP,
  • Pani Prezes Fundacji Centrum PPP Irena Herbst zaprezentowała wzorce dobrych praktyk PPP,
  • Pan Tomasz Białobłocki z Telekomunikacji Polskiej opisał wykorzystanie PPP w dużych projektach infrastrukturalnych,
  • Pan Jarosław Zysnarski z firmy Doradca Consultants omówił przykłady realizacji projektów PPP w województwie pomorskim,
  • Pani Agata Kozłowska z Investment Support zreferowała ideę i przebieg konkursu Dobre Praktyki, zaprezentowany został m.in. projekt realizacji Nadmorskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku,
  • Pan Jean Yves-Ebel, ekspert Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce omówił realizację procesu rewitalizacji miejskiej z wykorzystaniem PPP na przykładzie Manufaktury w Łodzi,
  • Pani Alina Sarnacka z PricewaterhouseCoopers zaprezentowała przykłady realizacji projektów PPP w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
  • Pani Magdalena Zabłocka z firmy Domański Zakrzewski Palinka, mówiła o przepisach prawa i praktyce w kontekście realizacji przedsięwzięć PPP,
  • Pan Marcin Oszczak z CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta referował temat umowy PPP.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, wysoki poziom merytoryczny i sprawną organizację konferencji.
PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.