facebook

Piątek
24 Marca 2017

Imieniny: Gabrieli, Marka

Rozmiar tekstu:

  USTAWA O PPP
Obecnie obowiązująca Ustawa o PPP (z roku 2009) zastąpiła pierwszą ustawę o PPP (z roku 2005). Ma ona ramowy charakter, który zakłada, iż ustawa przedstawiając odpowiednie narzędzia do realizacji przedsięwzięć, stanowi równocześnie spójną całość z innymi ustawami. A przynajmniej zgodnie z założeniami twórców taką całość stanowić powinna. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie PPP (art.1 ust.2), PPP można określić jako wspólną realizację przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego.

Ustawy o PPP można pobrać tutaj.

Tekst Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mozna pobrać tutaj.

  CENTRUM PPP
Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, powołaną w 2008 roku.

Fundacja stawia sobie za cel zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych m.in. dzięki stosowaniu dostępnych i efektywnych narzędzi.


  ZAŁOŻYCIELE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE
Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze - łącznie ponad 40 podmiotów prywatnych i publicznych, które są zainteresowane przełamywaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie przygotowania inwestycji publiczno-prywatnych w przedmiocie świadczenia usług publicznych.
Obok Fundatorów, z Centrum PPP współpracują także inne podmioty zainteresowane rozwojem formuły PPP w Polsce.

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA CENTRUM PPP
Działalność Centrum PPP spotyka się z uznaniem opinii publicznej oraz licznych instytucji, czego wyrazem są nagrody i wyróżnienia przyznane Fundacji.

  GRUPY ZADANIOWE
Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powołało Grupy zadaniowe PPP.
Ich celem jest opracowanie ramowych zasad postępowania przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych obszarach.

  DLA CZŁONKÓW
Login:  
Hasło:  Zaangażuj się

  CEL CENTRUM PPP
Cele działania fundacji:
  • Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • zachęcanie, głównie podmiotów publicznych, do rozważania możliwości stosowania tego efektywnego narzędzia,
  • wypracowywanie oraz promocja dobrych praktyk w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów PPP,
  • monitoring rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych,
  • tworzenie płaszczyzny dialogu między podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi,

  WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI PPP
Centrum PPP współpracuje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W sierpniu 2010 r. podpisano porozumienia o ścisłej współpracy z Ukraińskim Centrum PPP (Ukrainian Public-Private Partnership Development Center) oraz Kazachstańskim Centrum PPP (Kazakhstan Public-Private Partnership Center). 10 czerwca 2012r. została nawiązana współpraca z Czeskim Stowarzyszeniem PPP. W czerwcu 2015 r. nastąpiło podpisanie memorandum z kirgijskim Ministerstwem Gospodarki oraz tamtejszą Agencją Informacji i Promocji. Na bazie tych porozumień nastąpi m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania formuły PPP, realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze PPP, organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych (w tym: szkoleń, seminariów, konferencji i debat itp.), wymiana doświadczeń poprzez migrację specjalistów ds. PPP na czas określony oraz przygotowywanie wspólnych publikacji poświęconych PPP.

  STATYSTYKI PPP

  SZKOLENIA PPP
Centrum PPP prowadzi szkolenia dla indywidualnych podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.

Copyright © 2008-2010 Fundacja Centrum PPP | Jesteś 5505 osobą na tej stronie | Wykonanie: DCS Agencja Reklamowa
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.