facebook

Czwartek
16 Sierpnia 2018

Imieniny: Joachima, Rocha

Rozmiar tekstu:

  ZARZĄD

Danuta Jabłońska - Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Maastricht, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z przedsięborczością, innowacyjnością, rozwojem regionalnym, zarządzaniem projektami, w tym w szczególności finansowanych ze środków europejskich. Przez wiele lat związana z sektorem publicznym. Od roku 2003 do 2006 w Ministerstwie Gospodarki pełniła funkcje m.in. dyrektora Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Wzrost Konurencyjności Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki, pracując przy przygotowaniu i realizacji/monitorowaniu strategii oraz programów rządowych w obszarze gospodarki, w tym przygotowaniu Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka 2007 – 2013. W latach 2006-2009 prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za zarządzanie instytucją publiczną wdrażającą m.in. programy operacyjne finansowane ze środków europejskich oraz krajowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie krajowe i zagraniczne jako niezależny konsultant, doradzając instytucjom publicznym w Polsce, Bułgarii, Chorwacji i Turcji. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji Centrum PPP zapewniała usługi doradcze w zakresie innowacyjności, polityki spójności, rozwoju MSP, integracji europejskiej, partnerstwa publiczno – prywatnego m.in. dla Ministerstwa Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.