facebook

Środa
16 Października 2019

Imieniny: Florentyny, Gawła

Rozmiar tekstu:

  ZARZĄD

Renata Siwiec - Prezes Zarządu

Renata Siwiec jest ekspertem w zarządzaniu organizacjami i procesami rozwojowymi od poziomu planowania strategicznego do etapu wdrożeniowego. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych, komplementarnych programów i projektów partnerskich w tym w ramach szeroko rozumianego PPP w obszarze usług publicznych i rewitalizacji.  Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów tak infrastrukturalnych jak i „miękkich” w każdym z sektorów: publicznym, prywatnym i NGO.  Pracowała na każdym z poziomów samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), w regionalnych instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych a także w firmie konsultingowej Big4.
Klasyczne wykształcenie ekonomiczne pogłębione studiami podyplomowymi w zakresie prawa gospodarczego, UE i studiami MBA  uzupełnia umiejętnościami technicznymi zwiększającymi skuteczność działania. Jest certyfikowanym managerem (PRINCE2/AGILE practitioner), moderatorem (Design Thinking) i trenerem (wystąpienia publiczne). Jako absolwent Szkoły Liderów jest praktykiem i pasjonatem współpracy międzysektorowej i rozwoju lokalnego opartego o zasady społeczeństwa obywatelskiego.Dr Irena Herbst - Doradca Prezesa Zarządu

Ekonomista. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo gospodarowanie nieruchomościami, ekonomię społeczną, wykorzystywanie funduszy europejskich.

Związana przez wiele lat z sektorem publicznym; pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa mieszkaniowego).

Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa(1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw : O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, partnerstwu publiczno-prywatnemu., finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej.

Do lipca 2016 r. Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP(od 2008) r.PowrótCopyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.