Badania rynku

Badania rynku

Na zamówienie podmiotów publicznych przygotowujemy badania rynku potencjalnych partnerów prywatnych.

Badania są przygotowywane w celu weryfikacji zainteresowania i potencjału sektora prywatnego planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Badanie polega przede wszystkim na zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym projekcie – zarówno przedsiębiorstw budowlanych, jak i instytucji finansujących – oraz finalnym określeniu warunków brzegowych ich zainteresowania projektem.

Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach. Pierwszy etap polega na zidentyfikowaniu partnerów prywatnych, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani realizacją danego projektu PPP. W ramach drugiego etapu należy przygotować syntetyczny opis projektu oraz ankietę skierowaną do partnerów prywatnych, zawierającą pytania umożliwiające określenie warunków brzegowych projektu PPP akceptowalnych dla partnera prywatnego. Następnie taka ankieta jest przesyłana do potencjalnych partnerów prywatnych. Podczas etapu trzeciego, należy wysłać przygotowaną ankietę do wyselekcjonowanych podmiotów, a po otrzymaniu odpowiedzi od nich konieczne jest przeprowadzenie analizy i opracowanie podsumowania otrzymanych odpowiedzi.

Do przeprowadzenia badania rynku, konieczna jest bardzo dobra znajomość rynku PPP w Polsce oraz jego specyfiki.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt:
bartosz.mysiorski@centrum–ppp.pl