Rada Fundacji

Irena Herbst

Ekonomistka specjalizująca się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała, jako Podsekretarz Stanu w MG w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa).

Autorka wielu ustaw, w tym m.in. o PPP (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom.

Inicjatorka i pierwsza Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, w przeszłości również doradczyni zarządu Konfederacji Lewiatan, członkini Fundacji Batorego, wykładała w Szkole Głównej Handlowej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Joanna Budzińska-Lobnig

Niezależna Ekspertka

Joanna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości oraz ponad 7-letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych i zarządzaniu funduszami. Kompetencje z zakresu finansowania infrastruktury, PPP oraz rynków kapitałowych bydowała pracując w Polsce i w Niemczech – dla banków z Grupy Commerzbank, Unicredit, Dexia – prowadząc departamenty finansowania strukturalnego w tych instytucjach. Posiada bogaty track record w generowaniu i zamykaniu transakcji dłużnych i kapitałowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. 

Mirella Lechna-Marchewka

LL.M. (Nottingham), Wardyński i Wspólnicy sp.k. RADCA PRAWNY, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Doradza w projektach green field i brown field, inwestycjach realizowanych w sektorach użyteczności publicznej oraz w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców na wszystkich etapach postępowań w reżimie p.z.p., w tym w formule PPP.

Anna Błaszczyk

PFR Nieruchomości S.A.

Anna Błaszczyk specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto zajmuje się zagadnieniami rynków finansowych, zwłaszcza instrumentów pochodnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, University of Sheffiled oraz British School of English and European Legal Studies.

Mariusz Łozowski

Remondis Aqua sp. z o.o.

Od 2008 r. członek zarządu REMONDIS Aqua sp. z o.o. Od 10 lat współpracuje z samorządami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Uczestnik większości postępowań PPP w branży.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ESCP-EAP w Berlinie (MBA).

Po powrocie z Niemiec, gdzie pracował w controllingu w Daimler-Chrysler w Stuttgarcie, rozpoczął w 2008 r. pracę na stanowisku członka zarządu REMONDIS Aqua. W grupie REMONDIS reprezentuje wspólnika w spółkach zależnych oraz zasiada w radach nadzorczych. W Konfederacji Lewiatan od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Związku Pracodawców Branży Infrastruktury oraz od 2019 r. członka Rady Głównej. 

Od 2008 roku współpracuje z samorządami w ramach gospodarki wodociągowej oraz recyklingowej. Skutecznie przeprowadził prywatyzacje spółek komunalnych oraz brał udział w większości postępowań PPP w branży wod.-kan.

Intensywnie współpracuje z Fundacją Centrum PPP oraz Instytutem PPP. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach PPP jako prelegent dzieląc się swoimi doświadczeniami. Ponadto uczestniczył w pracach grup roboczych ds. strategii rządu oraz nowelizacji prawa PPP.

Sławomir Listkiewicz

Bank Pekao S.A.

Dr Sławomir Listkiewicz, dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora publicznego w Banku Pekao SA. Członek Rady Fundacji Centrum PPP.
20-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w formule PPP. Dysertacja doktorska nt. „Warunków racjonalizacji systemu finansowania infrastruktury drogowej w Polsce. Ujęcie modelowe z uwzględnieniem doświadczeń wybranych krajów”. Autor szeregu publikacji dotyczących PPP, finansów przedsiębiorstwa, inwestycji infrastrukturalnych.”

Slawomir Listkiewicz

Przemysław Szulfer

Warbud S.A.

Dyrektor w Warbud S.A odpowiedzialny za obszar finansów, skarbowości i administracji.

Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Z Warbudem związany od 2007 r. Wcześniej – firmy audytorskie Deloitte i BDO.
Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

Mateusz Krajewski

Ogólnopolski Operator Oświaty – Prezes Zarządu


Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w edukacji, realizuje program rozwoju sieci fundacyjnych placówek edukacyjnych. Nadzorował otwarcie kilkuset placówek oświatowych i opiekuńczych na terenie siedmiu województw w Polsce. W związku z tymi działaniami została zapewniona opieka i edukacja kilkunastu tysiącom dzieci w całej Polsce. Jest również inicjatorem innych działań, tj. doradztwo zawodowe, szkolenia, poradnictwo prawne. 

Był członkiem komisji ekspertów konkursów grantowych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w latach 2005-2015, otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w związku z działalnością na rzecz oświaty: ,,Lider w edukacji” przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Maciej Kopański

IZIM S.A

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.
 
Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postepowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 
 
Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.
 
Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:
Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP:
Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich

Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE [KPK].

Od 2010 r. Przewodniczący Zespołu ds. PPP przy Związku Banków Polskich, członek zespołów roboczych ds. PPP przy ministrach właściwych ds. gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury. Inicjator i organizator bankowych misji studyjnych ws. PPP w UE, Ameryce Pn. i Azji. Koordynator Zespołu międzybankowego ds. finansowania inwestycji sektora JST. 

Reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Umowy Partnerstwa przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, członek Komitetu Sterującego ds. programów poręczeniowo-gwarancyjnych przy Ministrze Finansów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. 

W okresie pandemii COVID-19 koordynator w ZBP zespołów międzybankowych ds. osłonowych programów publicznych dla biznesu. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Członek Prezydium Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych. Wyróżniany nagrodami i odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym odznaczeniami państwowymi (Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi RP).

Joanna Shaw

HOCHTIEF PPP Solutions
 
Joanna Shaw odpowiada z ramienia koncernu HOCHTIEF za rozwój rynku PPP w Polsce. Z zawodu architertka, członkini zarówno Mazowieckiej Okręgowa Izby Architektów jak i Architektenkammer Niedersachsen, Master of Arts w dziedzinie zarządzania. Od wielu lat zaangażowana w rozwój rynku PPP zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na terenie Polski.  Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP.

Anna Łopaciuk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Łopaciuk od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie jest Liderem Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka oraz menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wewnętrzne wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy projektów inwestycyjnych i strukturyzacji transakcji, a także analiz rynkowych. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA. 

Maciej Mosiej

Interparking Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Polskiej Organizacji Branży Parkingowej, wcześniej sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, obecnie CEO Interparking Polska. 

Kamil Stępiń

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, Juneco Sp. z o. o.

Jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju DyNaMo, będącego właścicielem niepublicznych placówek edukacyjnych MegaMocni – żłobkow, przedszkoli i szkoły działających na terenie Pomorza.

Od początku działalności w branży edukacyjnej promuje postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka oraz integracji społecznej.

Marek Przytulski

Marek Przytulski

Veolia Energia Polska S.A.

Dyrektor ds. Rozwoju Linii Biznesowej Woda, Veolia Energia Polska S.A.

Absolwent inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokholmie, od ponad 25 lat związany zawodowo z branżą wodną.

Marek Kuzaka

Prezes Zarządu AMS S.A.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od jej początków w Polsce. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA – lidera reklamy out-of-home (OOH) w naszym kraju. Kierujący największym w historii Polski,
zrealizowanym w formule PPP, projektem budowy i utrzymania mebli miejskich w Warszawie. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Członek Rady Fundacji Centrum PPP oraz Rady Programowej Forum Liderów PPP. Współpracownik Towarzystwa Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono” oraz kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” a także Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Małgorzata Zielińska

Dyrektor Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Polska S.A.

25-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w szczególności dla klientów sektora publicznego oraz klientów korporacyjnych. Wcześniej pracowała przez wiele lat w norweskim banku DNB Bank Polska SA gdzie uczestniczyła  w organizacji pierwszych w Polsce zielonych obligacji dla spółki MWiO w Grudziądzu oraz emisji zielonych obligacji dla miasta Łódź. Posiada również bogate doświadczenie w organizacji emisji obligacji przychodowych dla miast i spółek komunalnych oraz finansowania projektów mieszkalnictwa komunalnego. Od lat aktywnie uczestniczy w konsultacjach w zakresie projektów PPP w szczególności związanych z efektywnością energetyczną czy infrastrukturą komunalną.

 

Krzysztof Cybulski

Członek Zarządu REMONDIS AQUA Sp. z o.o.

 

 

 

Michał Mirosław Wikliński

Executive Director Indigo Polska S.A

Z wykształcenia adwokat, absolwent studiów MBA na Franklin University, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczony dyrektor generalny z udokumentowaną historią pracy w branży drogowej i transportowej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno – prywatnym, negocjacjach, strategii biznesowej, zarządzaniu sprzedażą i zarządzaniu zespołem. Od 20 lat związany z branżą infrastrukturalną, a od 3 lat Dyrektor Zarządzający w INDIGO Polska S.A.