Rada Fundacji

Irena Herbst

Ekonomistka specjalizująca się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała, jako Podsekretarz Stanu w MG w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) czy też jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa).

Autorka wielu ustaw, w tym m.in. o PPP (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu i finansom.

Inicjatorka i pierwsza Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, w przeszłości również doradczyni zarządu Konfederacji Lewiatan, członkini Fundacji Batorego, wykładała w Szkole Głównej Handlowej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Joanna Budzińska-Lobnig

Niezależna Ekspertka

Joanna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości oraz ponad 7-letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych i zarządzaniu funduszami. Kompetencje z zakresu finansowania infrastruktury, PPP oraz rynków kapitałowych bydowała pracując w Polsce i w Niemczech – dla banków z Grupy Commerzbank, Unicredit, Dexia – prowadząc departamenty finansowania strukturalnego w tych instytucjach. Posiada bogaty track record w generowaniu i zamykaniu transakcji dłużnych i kapitałowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. 

Mirella Lechna-Marchewka

LL.M. (Nottingham), Wardyński i Wspólnicy sp.k. RADCA PRAWNY, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Doradza w projektach green field i brown field, inwestycjach realizowanych w sektorach użyteczności publicznej oraz w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców na wszystkich etapach postępowań w reżimie p.z.p., w tym w formule PPP.

Anna Błaszczyk

PFR Nieruchomości S.A.

Anna Błaszczyk specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury mieszkaniowej. Ponadto zajmuje się zagadnieniami rynków finansowych, zwłaszcza instrumentów pochodnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, University of Sheffiled oraz British School of English and European Legal Studies.

Mariusz Łozowski

Remondis Aqua sp. z o.o.

Od 2008 r. członek zarządu REMONDIS Aqua sp. z o.o. Od 10 lat współpracuje z samorządami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Uczestnik większości postępowań PPP w branży.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ESCP-EAP w Berlinie (MBA).

Po powrocie z Niemiec, gdzie pracował w controllingu w Daimler-Chrysler w Stuttgarcie, rozpoczął w 2008 r. pracę na stanowisku członka zarządu REMONDIS Aqua. W grupie REMONDIS reprezentuje wspólnika w spółkach zależnych oraz zasiada w radach nadzorczych. W Konfederacji Lewiatan od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Związku Pracodawców Branży Infrastruktury oraz od 2019 r. członka Rady Głównej. 

Od 2008 roku współpracuje z samorządami w ramach gospodarki wodociągowej oraz recyklingowej. Skutecznie przeprowadził prywatyzacje spółek komunalnych oraz brał udział w większości postępowań PPP w branży wod.-kan.

Intensywnie współpracuje z Fundacją Centrum PPP oraz Instytutem PPP. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach PPP jako prelegent dzieląc się swoimi doświadczeniami. Ponadto uczestniczył w pracach grup roboczych ds. strategii rządu oraz nowelizacji prawa PPP.

Sławomir Listkiewicz

Bank Pekao S.A.

Dr Sławomir Listkiewicz, dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora publicznego w Banku Pekao SA. Członek Rady Fundacji Centrum PPP.
20-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w formule PPP. Dysertacja doktorska nt. „Warunków racjonalizacji systemu finansowania infrastruktury drogowej w Polsce. Ujęcie modelowe z uwzględnieniem doświadczeń wybranych krajów”. Autor szeregu publikacji dotyczących PPP, finansów przedsiębiorstwa, inwestycji infrastrukturalnych.”

Slawomir Listkiewicz

Przemysław Szulfer

Warbud S.A.

Dyrektor w Warbud S.A odpowiedzialny za obszar finansów, skarbowości i administracji.

Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Z Warbudem związany od 2007 r. Wcześniej – firmy audytorskie Deloitte i BDO.
Prywatnie interesuje się ekonomią, historią i psychologią społeczną.

Maciej Kopański

IZIM S.A

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.
 
Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postepowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 
 
Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.
 
Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:
Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP:
Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
Związek Banków Polskich

Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE [KPK].

Od 2010 r. Przewodniczący Zespołu ds. PPP przy Związku Banków Polskich, członek zespołów roboczych ds. PPP przy ministrach właściwych ds. gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury. Inicjator i organizator bankowych misji studyjnych ws. PPP w UE, Ameryce Pn. i Azji. Koordynator Zespołu międzybankowego ds. finansowania inwestycji sektora JST. 

Reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Umowy Partnerstwa przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, członek Komitetu Sterującego ds. programów poręczeniowo-gwarancyjnych przy Ministrze Finansów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. 

W okresie pandemii COVID-19 koordynator w ZBP zespołów międzybankowych ds. osłonowych programów publicznych dla biznesu. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Członek Prezydium Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych. Wyróżniany nagrodami i odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym odznaczeniami państwowymi (Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi RP).

Joanna Shaw

HOCHTIEF PPP Solutions
 
Joanna Shaw odpowiada z ramienia koncernu HOCHTIEF za rozwój rynku PPP w Polsce. Z zawodu architertka, członkini zarówno Mazowieckiej Okręgowa Izby Architektów jak i Architektenkammer Niedersachsen, Master of Arts w dziedzinie zarządzania. Od wielu lat zaangażowana w rozwój rynku PPP zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na terenie Polski.  Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP.

Anna Łopaciuk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Łopaciuk od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie jest Liderem Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka oraz menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wewnętrzne wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy projektów inwestycyjnych i strukturyzacji transakcji, a także analiz rynkowych. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA. 

Maciej Mosiej

Interparking Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Polskiej Organizacji Branży Parkingowej, wcześniej sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, obecnie CEO Interparking Polska. 

Kamil Stępiń

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo, Juneco Sp. z o. o.

Jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju DyNaMo, będącego właścicielem niepublicznych placówek edukacyjnych MegaMocni – żłobkow, przedszkoli i szkoły działających na terenie Pomorza.

Od początku działalności w branży edukacyjnej promuje postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka oraz integracji społecznej.

Marek Przytulski

Absolwent inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokholmie, od ponad 25 lat związany zawodowo z branżą wodną.

Marek Przytulski

Marek Kuzaka

Prezes Zarządu AMS S.A.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od jej początków w Polsce. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA – lidera reklamy out-of-home (OOH) w naszym kraju. Kierujący największym w historii Polski,
zrealizowanym w formule PPP, projektem budowy i utrzymania mebli miejskich w Warszawie. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Członek Rady Fundacji Centrum PPP oraz Rady Programowej Forum Liderów PPP. Współpracownik Towarzystwa Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono” oraz kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” a także Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Małgorzata Zielińska

Dyrektor Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Polska S.A.

25-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w szczególności dla klientów sektora publicznego oraz klientów korporacyjnych. Wcześniej pracowała przez wiele lat w norweskim banku DNB Bank Polska SA gdzie uczestniczyła  w organizacji pierwszych w Polsce zielonych obligacji dla spółki MWiO w Grudziądzu oraz emisji zielonych obligacji dla miasta Łódź. Posiada również bogate doświadczenie w organizacji emisji obligacji przychodowych dla miast i spółek komunalnych oraz finansowania projektów mieszkalnictwa komunalnego. Od lat aktywnie uczestniczy w konsultacjach w zakresie projektów PPP w szczególności związanych z efektywnością energetyczną czy infrastrukturą komunalną.

 

Krzysztof Cybulski

Członek Zarządu REMONDIS AQUA Sp. z o.o.

REMONDIS AQUA zajmuje się zaopatrywaniem w wodę pitną i oczyszczaniem ścieków, jak również budową, eksploatacją i konserwacją obiektów; REMONDIS Aqua zapewnia swoim klientom z sektora publicznego i prywatnego pełen zakres usług zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego. Przykładem mogą być partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie komunalnej gospodarki wodnej. Pierwszy projekt PPP powstał w 2006 roku w Drobinie, a następnie w Toszku, Trzemesznie i Wyszogrodzie. 

REMONDIS jest aktywny w Polsce od 1992 roku. Firma współpracuje z wieloma samorządami lokalnymi, a także z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi oraz detalicznymi. Jest częścią Grupy REMONDIS, jednej z największych firm w branży recyklingu, usług komunalnych i zaopatrzenia w wodę na świecie. Międzynarodowy know-how oraz możliwości techniczne Grupy doskonale uzupełniają krajowe doświadczenie. REMONDIS zarządza pełnym zakresem usług w całym łańcuchu dostaw: od magazynowania i zbiórki poprzez transport, obróbkę wstępną, przetwarzanie i recykling po wprowadzenie do obrotu odzyskanych surowców wtórnych.

Michał Mirosław Wikliński

Executive Director Indigo Polska S.A

Z wykształcenia adwokat, absolwent studiów MBA na Franklin University, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczony dyrektor generalny z udokumentowaną historią pracy w branży drogowej i transportowej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno – prywatnym, negocjacjach, strategii biznesowej, zarządzaniu sprzedażą i zarządzaniu zespołem. Od 20 lat związany z branżą infrastrukturalną, a od 3 lat Dyrektor Zarządzający w INDIGO Polska S.A.