Zarząd

Bartosz Mysiorski

 

Optymista, pasjonat poszukiwania efektywności oraz najbardziej optymalnych modeli dostarczania powszechnie dostępnej infrastruktury i wysokiej jakości usług publicznych, entuzjasta PPP.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.

Wspiera podmioty publiczne, partnerów prywatnych i instytucje finansujące w przygotowaniu oraz realizacji projektów PPP. Doświadczenia zdobywał pracując dla renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Z Centrum PPP związany jest od początku założenia organizacji w 2008 roku – obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, a także – z ramienia Banku Światowego, koordynuje prace sieci Miast PPP w ramach programu Partnerska Inicjatywa Miast (2021-2023), realizowanego we współpracy Banku Światowego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponadto, jest członkiem Zespołu ds. Strategii International Project Association (IPFA) w Polsce oraz współzarządzającym sekcją europejską w World Association of PPP Units & Professionals (WAPPP).

Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja).

Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.