Zarząd

Bartosz Mysiorski

 

Optymista, pasjonat poszukiwania efektywności oraz najbardziej optymalnych modeli dostarczania powszechnie dostępnej infrastruktury i wysokiej jakości usług publicznych, entuzjasta PPP.

 

 

 


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.

Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Prezesa Zarządu.

W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji, a w latach 2016-2022 konsultant w kancelarii Dentons.

Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, a także – z ramienia Banku Światowego – jest koordynatorem sieci Miast PPP w ramach programu Partnerska Inicjatywa Miast (edycja II), realizowanego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja). Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 

 

Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady). Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE.

 

 

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).

Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP.

Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Od maja 2022 członek zespołu kierowniczego (European Chapter Leadership) w ramach struktur World Association of PPP Units & Professionals.