Zarząd

Bartosz Mysiorski

 

Optymista, pasjonat poszukiwania efektywności oraz najbardziej optymalnych modeli dostarczania powszechnie dostępnej infrastruktury i wysokiej jakości usług publicznych, entuzjasta PPP.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.

Wspiera podmioty publiczne, partnerów prywatnych i instytucje finansujące w przygotowaniu oraz realizacji projektów PPP. Doświadczenia zdobywał pracując dla Banku Światowego, renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Z Centrum PPP związany jest od początku założenia organizacji w 2008 roku – obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

Ponadto, jest członkiem Zespołu ds. Strategii International Project Association (IPFA) w Polsce oraz współzarządzającym sekcją europejską w World Association of PPP Units & Professionals (WAPPP).