O Fundacji

Fundacja Centrum PPP powstała w 2008 r.

Założycielami Fundacji Centrum PPP były 42 podmioty, w tym banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze.

Instytucja obywatelska

Fundacja Centrum PPP jest niezależną instytucją obywatelską. Jej działalność ma na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego. Fundacja promuje rozwiązania pozwalające skrócić czas przygotowywania projektów w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego i obniżyć koszty przygotowania projektów. Fundacja opracowuje także standardy umów i procedur PPP, promuje formułę PPP i upowszechnia doświadczenia krajów, gdzie PPP jest powszechnie stosowane oraz monitoruje inwestycje w realizowane w tej formule. Fundacja Centrum PPP stanowi platformę wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu PPP pomiędzy partnerami prywatnymi, instytucjami finansującymi oraz podmiotami doradczymi, co stanowi wartość dodaną jej działalności i pozwala na rozwijanie formuły PPP w Polsce.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się szerzeniem idei inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Śledzimy innowacje wprowadzane zarówno na polskim, europejskim i światowym rynku. Ściśle współpracujemy z podmiotami publicznymi, podmiotami prywatnymi, doradcami czy instytucjami finansującymi. Działamy tak, aby PPP było wykorzystywane efektywnie i skutecznie.

Szkolenia i warsztaty

W celu poszerzania wiedzy na temat PPP prowadzimy szkolenia oraz warsztaty. Poziom zaawansowania przekazywanej wiedzy dostosowujemy do potrzeb uczestników szkolenia czy też warsztatu. Przekazujemy wiedzę nie tylko w sposób teoretyczny, ale też praktyczny. Stosujemy metody interaktywne, bazujące na zaangażowaniu uczestników oraz pracy zespołowej.

Indywidualne raporty

Ponadto, posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu raportów dotyczących polskiego rynku PPP. Każdy z raportów przygotowujemy indywidualnie, zgodnie z wytycznymi, oczekiwaniami i potrzebami podmiotu zainteresowanego sporządzeniem raportu. Raport może zostać zawężony, np. wyłącznie do określonego sektora rynku PPP.

Ocena efektywności

Oferujemy również przygotowanie oceny efektywności realizacji danej inwestycji w modelu PPP, do przeprowadzenia której podmioty publiczne zainteresowane wykorzystaniem tej formuły są zobowiązane. Ocena efektywności uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty w całym cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji czy model wynagradzania partnera prywatnego.

Analiza potencjału

Jesteśmy również gotowi przygotować analizę weryfikującą zainteresowanie i potencjał sektora prywatnego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Taka analiza polega przede wszystkim na zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat potencjalnego zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym projekcie – zarówno przedsiębiorstw budowlanych, jak i instytucji finansowych – oraz na finalnym określeniu warunków brzegowych ich zainteresowania projektem.

Analiza wejścia

Zachęcamy także podmioty, które dotychczas nie uczestniczyły w rynku PPP, do zainteresowania się PPP oraz rozważenia uczestniczenia w projekcie realizowanym właśnie w tej formule. W przypadku zainteresowania, jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę planowanego wejścia przez partnera prywatnego na rynek PPP w określonym sektorze czy konkurowania w wybranym segmencie rynku PPP.