Szkolenia

Szkolenia i warsztaty

Na zamówienie przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień z zakresu PPP, które przygotowywane są po uwzględnieniu oczekiwań podmiotu zamawiającego szkolenie.
Wyróżnić można następujące rodzaje usług z tego zakresu:
• warsztaty sektorowe,
• warsztaty specjalistyczne,
• szkolenia ogólne dla samorządów,
• szkolenia dla pracowników firm prywatnych.
Szkolenia oraz warsztaty tworzone są w sposób uwzględniający indywidualne oczekiwania zamawiającego. W zależności od potrzeb przybrać mogą charakter teoretyczny, teoretyczno-praktyczny bądź praktyczny.
Z uwagi na mnogość typowych szkoleń teoretycznych PPP – obecnie stawiamy przede wszystkim na interaktywne warsztaty praktyczne, dla mniejszych grup, bazujące na intensywnym angażowaniu uczestników i pracy zespołowej.
Szkolenia oraz warsztaty przeprowadzamy stacjonarnie lub zdalnie.
Zakres merytoryczny każdego szkolenia czy warsztatu jest szczegółowo uzgadniany i konsultowany z podmiotem zamawiającym.

W przypadku zainteresowania opisaną usługą prosimy o kontakt:
bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl