Drugi dzień XVI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST bogaty w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego

BGK dla JST

Dobiega końca XVI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST, organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W drugim dniu konferencji wiodącym panelem była dyskusja dotycząca współpracy z sektorem prywatnym w celu realizacji zadań publicznych.

W dyskusji wzięli udział:

 Paweł Lider, Meridiam

 Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka

 Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum  Wojciech Ostrowski, Skarbnik Miasta Płocka

 Piotr Sołtyski, Dyrektor Zarządzający HOCHTIEF Ladepartner GmbH

 Przemysław Szulfer, Dyrektor ds. Skarbowości i Administracji, Warbud

Moderatorką dyskusji była pani Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, BGK.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, gratulujemy pani Dyrektor profesjonalnej moderacji panelu.

Pozostałe aktualności

Drugi dzień XVI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST bogaty w tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego