Gmina Łubniany na 1 miejscu z projektem PPP w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

fot. Serwis Samorządowy PAP

Gmina Łubniany na 1 miejscu w konkursie organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP. Najwyższą notę Gmina otrzymała za realizowany projekt „Siła partnerstwa” – zarządzanie i eksploatacja siecią wodno–kanalizacyjną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wójt Łubnian, pan Paweł Wąsiak przyznaje, że to pierwszy w województwie opolskim projekt w formule PPP realizowany przez gminę wiejską i dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Łubniany udostępniła infrastrukturę i projektuje nowe elementy sieci, a prywatna spółka ponosi koszty konserwacji, modernizacji i wymiany eksploatowanych urządzeń. Umowa, która została podpisana na 10 lat, zakładała m.in, że podmiot prywatny będzie płacił samorządowi za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo firma wybuduje przepompownię ścieków w Luboszycach. W ciągu dwóch pierwszych lat trwania umowy partner prywatny wykona przegląd i modernizację 760 najstarszych przydomowych przepompowni ścieków, gdyż na terenie gminy funkcjonuje kanalizacja ciśnieniowa.
Serdecznie gratulujemy!

Pozostałe aktualności

Gmina Łubniany na 1 miejscu z projektem PPP w konkursie „Innowacyjny Samorząd”