Inwestycje w formule PPP w Gminie Łomianki?

W zeszły piątek (16.12) Burmistrz Miasta Łomianki Małgorzata Żebrowska-Piotrak wraz z zespołem odwiedziła Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego podczas wizyty studyjnej prezentującej projekt rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego oraz budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta została zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez firmę Warbud S.A. i sfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. i obecnie znajduje się w fazie eksploatacji.
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostało nie tylko przedsięwzięcie szkoły w Piastowie, ale i generalne korzyści/zagrożenia płynące z zastosowania formuły PPP przez mniejsze gminy w realizacji swoich kluczowych inwestycji.
 
Był czas na pytania i odpowiedzi oraz odbyła się dyskusja w której udział wzięli uczestnicy wizyty studyjnej, gospodarze spotkania z Urzędu Miasta Piastowa, Dyrekcja szkoły oraz Prezes Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Bartosz Mysiorski i Przemysław Szulfer z Warbud S.A.
 
Gmina Łomianki planuje realizację wybranych inwestycji w takiej formule: modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa nowej siedziby urzędu miejskiego oraz budowa zespołu szkół w Łomiankach Dolnych.

Pozostałe aktualności

Inwestycje w formule PPP w Gminie Łomianki?