Kolejny sportowo-rekreacyjny projekt PPP na horyzoncie?

Urząd Miasta Łodzi  (09.11.2022) poinformował o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia “Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie”.

Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu:

  1. Greenfra Sp. z o. o.
  2. BUDIMEX M sp. z o.o.
  3. Warbud PPP10 Sp. z o.o.
  4.  MIRBUD S.A.

Powyżsi wykonawcy zostali zakwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu oraz zostaną zaproszeni do dalszego dialogu.

Jest nam tym bardziej miło, że 3 z 4 zakwalifikowanych do dialogu: Balcap, Budimex i Warbud to podmioty wspierające działania statutowe Fundacji Centrum PPP; gratulujemy kwalifikacji i życzymy udanego dialogowania prowadzącego do złożenia dobrych ofert Łodzi.

Skuteczność realizacji sportowo-rekreacyjnych projektów PPP w Polsce oscyluje wokół 15% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia skuteczność podpisywanych umów PPP dla całego polskiego rynku, na którym – średnio biorąc – statystycznie, jedynie co trzecie postępowanie kończy się zawarciem umowy (statystyki: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)  – czy Łódź ma szansę poprawić te ponure statystyki?

Pozostałe aktualności

Kolejny sportowo-rekreacyjny projekt PPP na horyzoncie?