Plany rozwoju PPP w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało prace nad projektem „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030”. Jednym z elementów jest podjęcie 14 kroków upowszechnienia formuły PPP. Resort zwraca uwagę m.in. na niewystarczający poziom wiedzy i kompetencji w zakresie PPP wśród podmiotów publicznych, brak systemowego podejścia do uwzględniania formuły PPP jako sposobu realizacji zamierzeń inwestycyjnych, problemy podmiotów publicznych w zarządzaniu realizacją umowy o PPP czy brak pewności po stronie podmiotów publicznych w zakresie klasyfikacji budżetowej zobowiązań z tytułu wynagrodzenia partnera prywatnego. W planach jest również powołanie Centralnej Jednostki ds. PPP, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie Polityki PPP 2030. W dokumencie uwzględnione są jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współpracujące.

Pozostałe aktualności

Plany rozwoju PPP w Polsce