Polityka PPP do 2030 roku przyjęta!

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP do 2030 roku. Dokument był konsultowany od listopada 2022 roku, w konsultacjach mogły wziąć udział wszystkie podmioty skupione wokół tematyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

Fundacja Centrum PPP również uczestniczyła w tym procesie, zarówno przy konsultowaniu dokumentu jak i podczas spotkań. Część z naszych propozycji i uwag została uwzględniona w Polityce PPP, z czego jesteśmy dumni! Zgłosiliśmy 11 punktów, które wg warto było umieścić lub bliżej wyjaśnić i w przyjętym dokumencie aż 5 z nich zostało uwzględnionych! Jest nam niezmiernie miło, że mamy realny wkład w funkcjonowanie PPP w Polsce!

Pozostałe aktualności

Polityka PPP do 2030 roku przyjęta!