Projekt rewitalizacji szkoły BaltCap nagrodzony przez ONZ!

Projekt rewitalizacji szkół w duchu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowany przez BaltCap Infrastructure Fund, otrzymał specjalne wyróżnienie podczas 7. edycji Międzynarodowego Forum PPP Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) w Atenach w Grecji. Międzynarodowe jury nagrodziło projekt za jego zrównoważenie środowiskowe, odporność i powtarzalność.

Fundusz Infrastrukturalny BaltCap i Gmina Rejonu Kowna podpisały 15-letnią umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w celu modernizacji infrastruktury edukacyjnej w miastach Mastaičiai, Kačerginė i Zapyškis w 2020 r. BaltCap zobowiązał się zainwestować 13,6 mln euro w rewitalizację dwóch istniejących szkół, pływalnię oraz budowę nowego budynku szkolnego i obiektów sportowych. Budowa budynków i obiektów towarzyszących została pomyślnie zakończona w grudniu 2022 roku.

Projekt zapewnia nowoczesne środowisko edukacyjne i dodatkowy dostęp do edukacji dla 540 uczniów w powiecie kowieńskim oraz pozwala lokalnym uczniom uniknąć codziennych dojazdów do odległych szkół.

W 2019 roku BaltCap Infrastructure Fund zainwestował 11 milionów euro w projekt prywatnej szkoły typu greenfield o powierzchni 7500 m2 w Wilnie na Litwie oraz 4,1 miliona euro w renowację dwóch szkół oraz centrum sportowo-kulturalnego w Mielnie w Polsce. Projekt szkoły typu greenfield w Wilnie o wartości 8 mln euro ma zostać ukończony w IV kwartale 2023 r.

Informacja pochodzi ze strony.

Pozostałe aktualności

Projekt rewitalizacji szkoły BaltCap nagrodzony przez ONZ!