Raport Instytutu Sobieskiego o PPP w dziedzinie bezpieczeństwa

Instytut Sobieskiego opublikował najnowszy raport pt. “Infrastruktura dual-use w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, którego autorami są Agata Kozłowska, ekspert IS ds. infrastruktury i PPP oraz Kacper Kozłowski, ekspert IS ds. infrastruktury i rozwoju regionalnego.

Mając na względzie trwającą od ponad roku wojnę, będącą skutkiem napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, w raporcie poddano analizie – z punktu widzenia form jej realizacji – zarówno infrastrukturę krytyczną, jak i obiekty, czy budynki, które mogą posłużyć wykorzystaniu na wypadek zagrożenia (obiekty infrastrukturalne o szerokim przeznaczeniu), a także infrastrukturę w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Zapewnienie oraz eksploatacja (w tym utrzymanie, zarządzanie) tego typu infrastruktury wymaga niezwykle wysokich nakładów finansowych oraz wiedzy, które – w niektórych przedsięwzięciach – może zapewnić partner prywatny.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dostępnym tutaj

Pozostałe aktualności

Raport Instytutu Sobieskiego o PPP w dziedzinie bezpieczeństwa