Raport z Konsultacji polityki rządu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktualizuje politykę rządu w zakresie PPP i właśnie opublikowany został Raport z konsultacji tego projektu, który jest wynikiem uwag i propozycji zebranych od interesariuszy polskiego rynku PPP.
Bardzo 🎉 cieszy nas fakt, że wiele ze zgłoszonych przez Fundację Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego uwag zostały uwzględnionych, w tym m.in.:
➡️Uzupełnienie diagnozy o informacje dot. potencjalnych projektów PPP
➡️Ujęcie w Polityce PPP możliwości pakietowania projektów PPP
➡️Przyspieszenie procesu udzielania i świadczenia wsparcia dla podmiotów publicznych
Liczymy na dalszą owocną współpracę i finalizację prac nad rządową polityką w zakresie PPP do roku 2030.

Pozostałe aktualności

Raport z Konsultacji polityki rządu