Szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą realizacji inwestycji dla JST”

Dzisiaj prezes Fundacji Bartosz Mysiorski ponownie przeprowadził szkolenie dla pracowników JST na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. To już drugie szkolenie realizowane na zlecenie NIST. Pierwsze odbyło się w kwietniu i uczestniczyło w nim około 100 osób – pracowników JST każdego szczebla. W dzisiejszym szkoleniu udział wzięło ponad 80 samorządowców. Wśród zagadnień jakie były poruszane znalazły się podstawy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego takie jak: wprowadzenie do tematyki PPP – istota i charakter partnerstwa, definicje, uwarunkowania prawne PPP, podział zadań, cechy modelu PPP. W dalszych częściach szkolenia prezes dzielił się nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale również szczegółowo omawiał wybrane case study na żywych przykładach z polskich samorządów, które realizują projekty w formule PPP. Uczestnicy poznali również różnice między PPP a tradycyjnym modelem realizacji usług publicznych.

Ostatnia część merytoryczna była przeznaczona na obalanie mitów i rozwiewanie wątpliwości podczas sesji Q & A.

Mamy nadzieję, ze kolejni pracownicy samorządów przekonali się do formuły PPP w realizowaniu zadań. Czekamy na efekty szkolenia!

Pozostałe aktualności

Szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą realizacji inwestycji dla JST”